Ubezpieczenia dla agencji zatrudnienia

Nowość - ubezpieczenie dedykowane branży HR!

Jako broker ubezpieczeniowy z wieloletnim doświadczeniem proponujemy Państwu
odpowiedni produkt ubezpieczeniowy, skierowany do agencji zatrudnienia i innych podmiotów branży HR.
Tak unikalne rozwiązanie nie było do tej pory dostępne na naszym rynku!

Ciągły wzrost Europejskich rynków pracy wraz z napływem na nasz rynek pracowników z byłych republik radzieckich stymuluje rozwój lokalnych agencji pracy tymczasowej i agencji zatrudnienia. Niezwykle ważnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo funkcjonowania firmy działającej w branży HR stało się posiadanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej na ewentualność roszczeń.

Mało która firma jest w stanie przetrwać wszystkie nieprzewidziane zdarzenia, które mogą wystąpić w toku jej działalności.Niedokładne sprawdzenie kandydata,przekazanie błędnych informacji kontrahentowi, utrata ważnych dokumentów,niewywiązanie się z kontraktu, powodujące straty u kontrahenta. Te zdarzenia mogą mocno odbić się na kondycji finansowej firmy i skutkować poważnymi konsekwencjami dla jej działalności. 

Proponowane przez nas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla agencji zatrudnienia pomoże pokryć tego typu roszczenia,jak i szereg innych, jak np. koszty obrony lub koszty związane z utratą dokumentów i ich odtworzeniem. 

Pomożemy Państwu w doborze optymalnego zakresu ubezpieczenia. Na podstawie przejrzystego kwestionariusza zaproponujemy adekwatną ochronę oraz przedstawimy wyliczenie wartości składki.  

Atuty które nas wyróżniają, to wiedza o ryzykach, przed którymi stają Państwo na co dzień oraz doświadczenie we współpracy z najlepszymi światowymi ubezpieczycielami.  Dzięki temu możemy zaoferować Państwu odpowiednią ochronę przed ryzykami występującymi podczas profesjonalnego świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.


Jakiej ochrony ubezpieczeniowej potrzebują agencje pracy tymczasowej?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest najistotniejszym elementem ochrony firmy przed nagłymi wydatkami związanymi z roszczeniami za wyrządzone szkody.

Ochrona obejmuje przypadki m.in.:

 • szkód wyrządzonych przez oddelegowanych do pracy pracowników tymczasowych
 • szkód doznanych przez pracowników, jeżeli wynikły z Państwa winy
 • wykorzystania przez pracowników pojazdów wolnobieżnych i specjalistycznego sprzętu, w tym budowlanego
 • szkód w wynajmowanych nieruchomościach bądź ruchomościach
 • tzw. czystych strat majątkowych, gdy nie doszło do szkody rzeczowej, ale kontrahent musiał ponieść dodatkowe koszty


Jakiej ochrony ubezpieczeniowej potrzebują agencje zatrudnienia?

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej jest niezwykle istotnym elementem zapewniającym ochronę prowadzonej działalności na rynku agencji zatrudnienia.

Ochrona obejmuje przypadki:

 • błędu, także w procesie rekrutacji (np. błąd w ocenie kwalifikacji rekrutowanych pracowników)
 • utraty dokumentów
 • szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone kontrahentom i osobom trzecim, jeżeli doprowadziły do nich błędy w działalności zawodowej agencji
 • straty finansowe u kontrahenta agencji, będące skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania usług

dodatkowo:

 • odpowiedzialność za nieuczciwe działania lub zaniechania pracowników
 • zaniedbania i naruszenia poufności
 • zniesławienie i oszczerstwo
 • możliwe modyfikacje zakresu ochrony zgodnie z indywidualnymi potrzebami agencji zatrudnienia

Ubezpieczenie komplementarne:

Ubezpieczenia Ryzyk Cybernetycznych wraz z ochroną przed skutkami wprowadzenia RODO
Proffman
pewność, spokój, bezpieczeństwo!